förutse erbjuder sina kunder hjälp inom följande 4 utvecklingsområden…

Verksamheten
Verksamhetsutvecklingsprogram (1-1,5 år) med syfte att bygga en enkel helhet (1 eller flera verksamheter i nätverksform)
Nulägesanalys, med sammanfattning i sin helhet
GAP-analys byggd på nuläget och framtidsvisionen
Praktisk utveckling av GAP-analysen
Ledningsgruppsutveckling mot gemensam affärsidé, mål och vision

Organisationen
Analys, bedömning och möjligheter med befintlig organisationsstruktur.
Rekryteringsutbildning och planering
Intervjuteknik
Utbildning i medarbetarsamtal
Utveckling av befintlig ledningsgrupp med fokus på uppdraget
Analys av ledningen och/eller ledningsgruppens förmågor i verksamheten

Ledarskapet
Ledarcoaching, med fokus på verksamhetens affärsidé, mål och vision
Strategisk och praktisk planering av ledarförsörjning
Praktisk hjälp med rekrytering av ledare
Intervjuteknik
Utveckling av verksamhetens grundvärderingar
Kompetensinventering av befintliga ledare i förhållandet till behovet
Analys av ledare och blivande ledare
Karriärplanering och -rådgivning

Medarbetarskapet
Gruppcoaching med fokus på verksamhetens affärsidé, mål och vision
Praktisk hjälp med rekrytering och bedömning av blivande medarbetare
Kompetensinventering av medarbetare i förhållande till behovet
Karriärplanering och -rådgivning

Om du funderar på något, hör gärna av dig till mig!
0761-88 88 11 eller mans@forut.se